12:17 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Bài viết được đánh dấu từ khóa: tài sản cố định

Quản lý tài sản

Hạch toán tài sản cố định

Nghiệp vụ và các bút toán định khoản phần quản lý tài sản cố định Phần hành tài sản cố định gồm các nghiệp vụ: Mua, nhận góp vốn bằng tài sản,nhận tài trợ biếu tặng tài sản,sử...