12:21 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Bài viết được đánh dấu từ khóa: quản lý kho

Quản lý kho

Hạch toán nghiệp vụ nhập kho

Nghiệp vụ nhập kho và các bút toán định khoản 1.   Nhập kho vật tư, hàng hóa mua đang đi đường A.   Mô tả nghiệp vụ Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát...