12:19 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Bài viết được đánh dấu từ khóa: hạch toán

Hạch toán CCDC

Hạch toán công cụ dụng cụ (CCDC)

Nghiệp vụ và bút toán định khoản trong quản lý Công cụ dụng cụ (CCDC) Các nghiệp vụ gồm: mua công cụ dụng cụ,xuất CCDC cho sản xuất, mất, hư hỏng, điều chuyển CCDC giữa các phòng ban,kiểm...
Quản lý kho

Hạch toán nghiệp vụ nhập kho

Nghiệp vụ nhập kho và các bút toán định khoản 1.   Nhập kho vật tư, hàng hóa mua đang đi đường A.   Mô tả nghiệp vụ Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát...
Quản lý tài sản

Hạch toán tài sản cố định

Nghiệp vụ và các bút toán định khoản phần quản lý tài sản cố định Phần hành tài sản cố định gồm các nghiệp vụ: Mua, nhận góp vốn bằng tài sản,nhận tài trợ biếu tặng tài sản,sử...