12:16 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Bài viết được đánh dấu từ khóa: CCDC

Hạch toán CCDC

Hạch toán công cụ dụng cụ (CCDC)

Nghiệp vụ và bút toán định khoản trong quản lý Công cụ dụng cụ (CCDC) Các nghiệp vụ gồm: mua công cụ dụng cụ,xuất CCDC cho sản xuất, mất, hư hỏng, điều chuyển CCDC giữa các phòng ban,kiểm...