12:19 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Chuyên mục: Thiết lập hệ thống Subscribe to Thiết lập hệ thống

Tổ chức các thông tin trong phần mềm

Hướng dẫn “Tổ chức các thông tin trong phần mềm”. – Các đối tượng công nợ (người mua, người bán, tạm ứng, phải thu, phải trả, các đối tượng cho vay,…) được theo dõi...

Trình tự thiết lập hệ thống ban đầu

Hướng dẫn về “Trình tự thiết lập hệ thống ban đầu” cho phần mềm. – Khai báo từng người sử dụng và phân người theo các nhóm công việc. – Khai báo danh mục tài khoản. –...

Các việc cần làm khi bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán

Các việc cần làm khi thiết lập hệ thống Hướng dẫn Các việc cần làm khi thiết lập hệ thống. – Xác định rõ các yêu cầu của quản lý đặt ra. Tập hợp đầy đủ các báo cáo cần thiết...