12:25 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Tính năng nổi bật phần mềm kế toán CNS

Mua phần mềm kế toán CNS Online giá rẻ mà tốt

Tính năng nổi bật phần mềm kế toán CNS

Tính năng nổi bật

Tính năng nổi bật

Tính năng nổi bật cho chuyên ngành xây dựng, xây lắp, tư vấn thiết kế

 • Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình
 • Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình
 • Bảng đối chiếu vật tư với dự toán
 • Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)
 • Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình
 • Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)
 • Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141
 • Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình
 • Tính giá thành theo từng hạng mục
 • Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình

Xem thêm bài viết: Giới thiệu phần mềm kế toán xây dựng

Tính năng nổi bật cho chuyên ngành thương mại và dịch vụ

 • Quản lý Xuất – Nhập – Tồn hàng hoá, sản phẩm
 • Theo dõi bán hàng – công nợ phải thu khách hàng
 • Theo dõi mua hàng – công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, hoá đơn, hợp đồng …
 • Theo dõi doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng, đối tượng công nợ…
 • Chi phí mua hàng, tự động phân bố chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng…)
 • Theo dõi lãi, lỗ từng đối tượng, mặt hàng, hạn thanh toán phải trả, phải thu
 • Đưa ra các bảng kê bán hàng theo: ngày, mặt hàng, vụ việc, các kho, tài khoản, bộ phận, công trình sản phẩm
 • Bảng kê bán hàng có tiền chi phí theo từng mặt hàng?
 • Theo dõi nhập xuất tồn của từng hàng hoá, sản phẩm, kho
 • Tự động phân bổ, kết chuyển

Xem thêm bài viết: Giới thiệu phần mềm kế toán thương mại

Tính năng nổi bật cho chuyên ngành sản xuất, tính giá thành

 • Có nhiều phương pháp tính giá thành: Theo từng sản phẩm, Theo hệ số, theo phần trăm hoàn thành, theo số lượng dở dang, theo tiền dở dang
 • Theo dõi công đoạn sản xuất
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư
 • Đưa ra các báo cáo quản trị sản xuất
 • Theo dõi tình hình vật tư xuất dùng cho sản xuất
 • Tự động phân bổ kết chuyển

Xem thêm bài viết: Giới thiệu phần mềm kế toán sản xuất

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
Tính năng nổi bật phần mềm kế toán CNS, 9.5 out of 10 based on 2 ratings
(Vote 328, + 1)

GẶP CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHẦN MỀM CNS
  + KHU VỰC PHÍA BẮC: (84.4) 3 556 2003
  + KHU VỰC PHÍA NAM: (84.8) 6 273 8646

 

CNS đang có chương trình khuyến mại!
Mua phần mềm kế toán CNS Online giá rẻ mà tốt

Filed in: Sản phẩm, Tính năng nổi bật

Gửi bình luận

 

Cảm ơn bạn là người đầu tiên bình luận bài viết này.