12:20 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Chuyên mục: Hệ thống danh mục Subscribe to Hệ thống danh mục

Nhóm nguồn lực

Danh mục nhóm nguồn lực: hàng hóa, vât tư, tài sản

Menu thực hiện:”Danh mục\Nhóm nguồn lực” Chức năng Trong CNS.ERP hàng hóa, vật tư không những có thể theo dõi từng danh điểm mà còn có thể theo dõi theo nhóm. Nguồn lực được tổ chức...

Nhóm VAT

Chức năng và yêu cầu. Danh mục Nhóm VAT dùng để phân loại hóa đơn và kết xuất vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Menu thực hiện: “Danh mục\Nhóm VAT” Tạo các nhóm hóa đơn thuế GTGT phục...

Danh mục đơn vị tính

Chức năng và yêu cầu Danh mục đơn vị tính dùng để tạo ra các mã và tên đơn vị tính cơ bản dùng cho các danh điểm trong nguồn lực. Menu thực hiện : « Danh mục\Đơn vị tính cơ bản » Tạo...

Danh mục Tỉnh thành

Tiếp theo sẽ hướng dẫn tới mục: Danh mục tỉnh thành dùng để tập hợp doanh thu bán hàng, số lượng sản phẩm bán theo khu vực, tỉnh thành phố. Cung cấp các báo cáo quản trị cho Lãnh đạo...

Danh mục đơn vị (Thay đổi tên công ty, mã số thuế)

Menu thực hiện:“Danh mục\đơn vị” Chức năng Quản lý theo tên của công ty, để khi in ra báo cáo chứng từ sẽ sử dụng làm địa chỉ trực tiếp của công ty, phòng ban… Giải thích các thông...

Nguồn lực

Chức năng: Nguồn lực là chi tiết của các mã hàng hóa, vật tư, công trình, sản phẩm, tài sản, công cụ … bản chất của nguồn lực được thể hiện là hàng hóa, vật tư hay tài sản… là...

Danh mục nhóm nguồn lực

Danh mục nhóm nguồn lực: hàng hóa, vât tư, tài sản.. Menu thực hiện:”Danh mục\Nhóm nguồn lực” Chức năng Trong CNS.ERP hàng hóa, vật tư không những có thể theo dõi từng danh điểm mà còn...

Danh mục kho hàng, vật tư

Chức năng quản lý việc xuất nhập vật tư hàng hoá của công ty, chúng ta có thể tạo ra một hoặc nhiều kho một lúc để quản lýđược dễ dàng hơn. Menu thực hiện:”Danh mục \ Kho hàng hoá...

Danh mục tiền tệ

Chức năng và yêu cầu Danh mục tiền tệ dùng để theo dõi các loại ngoại tệ trong trường hợp hệ thống kế toán của đơn vị có theo dõi ngoại tệ. Nó sẽ không cần thiết nếu không quản lý...

Danh mục khoản mục

Chức năng và yêu cầu Danh mục khoản mục dùng để theo dõi các khoản mục trên các Tk chi phí và một số Tk khác. Menu thực hiện :”Danh mục\ Khoản mục ” Màn hình cập nhật Giải thích...