12:17 chiều - Thứ Tư Tháng Ba 29, 2017

Chuyên mục: Cập nhật số dư đầu kỳ Subscribe to Cập nhật số dư đầu kỳ

Cập nhật tồn kho đầu kỳ hàng hóa vật tư

Menu thực hiện:”Phát sinh đầu kỳ/ Đầu kỳ hàng hóa vật tư” Màn hình cập nhật Giải thích về thông tin cập nhật Mã kho Mã kho để phân biệt bạn vào tồn đầu và dư đầu của vật...

Số dư đầu kỳ các tài khoản

Chức năng. Để cập nhật số dư đầu kỳ và đầu năm của các tài khoản. Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản. Cần phải đưa số dư tài khoản vào trước khi thực hiện bất kỳ nghiệp vụ nào...