CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CNS - HÀ NỘI
Địa chỉ 1: Số 18/68 Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 218 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 556 2003
Số Fax: 043 556 2272
Email: info@cnsvietnam.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CNS - TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 1, Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 6 273 8646
Số Fax: (84.8) 6 264 5805
Email: hcm@cnsvietnam.com